Rolnicy pod ścisłą kontrolą urzędników poprzez monitoring satelitarny?

System kontroli w gospodarstwach rolnych zostanie usprawniony? Kontrola gospodarstw rolnych z użyciem monitoringu satelitarnego to najnowszy pomysł unijnych urzędników. Sprawę poruszono już w interpelacji poselskiej, na którą odpowiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski. Dokument w sposób szczegółowy wyjaśnia stanowisko ministerstwa jeżeli chodzi o propozycję unijnych urzędników o wprowadzeniu monitorowania satelitarnego. 

Bat na rolników?

Zaprzyjaźnieni z naszym portalem rolnicy wskazują, że takie działania przypominają kontrolę rodem z więziennictwa. System monitorowania satelitarnego miałby polegać na regularnym śledzeniu działalności rolniczej, w tym kwalifikowalności na wszelkich zadeklarowanych obszarach w sposób ciągły. Użycie satelit Sentinel miałoby dać urzędnikom możliwość sprawdzenia wybranego terenu w regularnych, kilkudniowych odstępach. Rozwiązanie ma być uzupełnieniem dla już posiadanych danych pozyskanych w wyniku kontroli na miejscu, z użyciem zdjęć, dronów czy geolokalizacji. Propozycja Unii Europejskiej zakłada wdrożenie programu dobrowolnie wśród państw członkowskich, ale do czasu. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2024 monitoring gruntów będzie obowiązkowy.  https://forum-rolnika.pl

Organy odpowiedzialne obecnie za kontrolę w gospodarstwach rolnych

W odpowiedzi na interpelację minister wymienił również wszystkie organy kontrolne, które mogą prowadzić działania kontrolne w gospodarstwach. Wśród podmiotów, które znalazły się na liście możemy wymienić: Inspekcję Weterynaryjną, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.