Dotacje dla OSP 2020. Kiedy rozpocznie się nabór?

Wsparcie ochotniczych straży pożarnych to kluczowe zadanie dla jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek spoza niego. Łącznie do rozdysponowania przekazana została niebagatelna kwota 132 milionów złotych. 

W trakcie ostatniego spotkania sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych podjęto się rozpatrzenia oraz wydania opinii projektu ustawy budżetowej zaproponowanej przez Komisję Finansów Publicznych. Dane przedstawione przez posła Edwarda Siarkę oraz Władysława Budzenia potwierdziły, iż jeszcze w tym roku do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego trafi do podziału 73 mln zł. W przypadku jednostek OSP znajdujących się poza systemem także przewidziano wsparcie, jest to jednak niższa suma w wysokości 39 mln zł. Jak informuje Władysław Budzeń, jednostki OSP znajdujące się w KSRG już podczas prac w komisji miały zapewniony dostęp do środków w rezerwie celowej w kwocie 13 mln 790 tysięcy złotych. Daje to więc łącznie aż 86 mln 790 tysięcy złotych do podziału.

Tegoroczne kryteria wsparcia finansowego oraz termin podziału środków

Zasady podziału są niezmienne tak jak miało to miejsce w ubiegłych latach. Urzędnicy uwzględnią kryteria takie jak: liczba wyjazdów do pożarów oraz miejscowych zagrożeń, ilość jednostek przynależących do systemu zgodnie ze stanem za ubiegły rok, liczbę ludności dla poszczególnych województw, jak również powiatów znajdujących się w wybranym województwie oraz udział w zabezpieczeniu operacyjnym obszaru chronionego za ubiegły rok. Na podział i przyznanie środków przyjdzie jednak strażakom jeszcze poczekać. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zajmie się podziałem funduszy najpewniej z momentem wejścia w życie ustawy budżetowej. Termin ten nastąpi więc w lutym lub w marcu. Wpisy ze świata pożarnictwa: http://ppoz-blog.pl