Farmy fotowoltaiczne na nieużytkach rolnych pod Olsztynem.

W gminie Pasłęk w okolicach Olsztyna powstanie elektrownia fotowoltaiczna. Tym razem na gruntach zamontowane zostaną panele słoneczne pozwalające na produkcję energii elektrycznej. Fotowoltaika jest tanim i sprawdzonym rozwiązaniem pozwalającym na produkcję prądu we własnym zakresie. Zazwyczaj panele montuje się na dachach budynków, istnieją jednak specjalne stelaże pozwalające na wygodny montaż instalacji przez firmę nad ziemią. 

Przedsiębiorstwa Olsztyna coraz chętniej zajmują się odnawialnymi źródłami energii. Nie inaczej jest w przypadku fotowoltaiki, która znajduje swoje zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, obiektach firmowych, jak i gospodarstwach rolnych. Moduły fotowoltaiczne pozyskują energię ze słońca, która jest następnie kierowana do inwertera. Falownik to urządzenie odpowiedzialne za zmianę energii słonecznej w elektryczną. Mikroinstalacje montowane w mieście Olsztyn, jak i w całej Polsce nie przekraczają mocy 50 kW. Olsztyńskie firmy zajęły się w ostatnim czasie budową bardzo dużej inwestycji fotowoltaicznej, która wielokrotnie przekracza moc przydomowej fotowoltaiki. Nowoczesne elektrownia słoneczna będzie produkowała energię elektryczną nie na potrzeby własne inwestora, lecz do sieci przesyłowej. Stroną zarabiającą najwięcej na takiej instalacji jest sam inwestor. Tylko na przestrzeni ostatnich 6 lat w gminie Pasłęk przyznano 17 decyzji stwierdzających możliwość budowy elektrowni PV o całkowitej mocy ponad 37 MW. System modułów fotowoltaicznych pod Olsztynem zajął powierzchnię blisko 65 hektarów, większość terenów podzielono na mniejsze elektrownie o mocy 1-3 MW.

Firmy z Olsztyna wykonują na zlecenie inwestorów podział infrastruktury na kilka farm położonych w różnych miejscowościach. Realizowana będzie także ogromna inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną o mocy 40 MW, która zajmie teren niespełna 50 hektarów. W celu budowy podobnych realizacji konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Pierwszą kwestią uwzględnianą przed olsztyńskie firmy jest położenie instalacji względem słońca oraz specyfika terenu. Optymalnym rozwiązaniem jest położenie farmy od strony południowej przy równoczesnym wykluczeniu zacienienia w postaci drzew lub innych budynków. Powierzchnia terenu musi być płaska, a odległość instalacji od linii energetycznych powinna wynosić minimum 200 metrów. W przypadku klas gruntu przeznaczonych na instalacje fotowoltaiczne konieczny jest wybór klas niskiej jakości (IV i niżej). Stąd też decyzja olsztyńskich inwestorów o wyborze nieużytków rolnych spełniających wszystkie powyższe wymagania.