Ile wyniesie składka KRUS w I kwartale 2020 roku?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprezentowała stawki miesięczne ubezpieczeń. W pierwszym kwartale przyszłego roku zmieni się miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe, macierzyńskie oraz wypadkowe. W tym artykule przyjrzymy się składkom, które określone zostały dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem w KRUS. 

W przypadku składek na ubezpieczenie chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe dla osób podlegających pod rolnika stawka za ubezpieczenie w pierwszym kwartale przyszłego roku wyniesie 42 zł. Taką składką objęci są domownicy, małżonka oraz pomocnicy rolni. W sytuacji, gdy współmałżonek, czy też domownik zostanie objęty ubezpieczeniem z uwzględnieniem ograniczonego zakresu to składka zmniejszy się do 1/3 całkowitej składki (14 zł na miesiąc). Ponadto składka miesięczna w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego obejmująca domowników, małżonków oraz samych rolników będzie stanowić 10% wysokości emerytury podstawowej w miesiącu wrześniu, czyli 94 zł (10% z 938,97 zł). Dowiedz się więcej: https://forum-rolnika.pl Dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwo o wielkości przekraczającej 50 ha przyjęto dodatkową miesięczną składkę w wysokościach:

1. Stawka w wysokości 113 zł (12% emerytury podstawowej) obowiązuje dla gospodarstw, których obszar użytków rolnych mieści się w granicach 100 hektarów.

2. Stawka w kwocie 225 zł (24% emerytury podstawowej) obowiązuje rolników, którzy posiadają użytki rolnej o łącznej powierzchni 100-150 hektarów.

3. Stawka w kwocie 338 zł (36% emerytury podstawowej), która dotyczy gospodarstw rolnych z użytkami rolnymi mieszczącymi się w przedziale 150-300 hektarów.

4. Najwyższa, 48-procentowa stawka (451 zł) obejmuje rolników, którzy posiadają powyżej 300 hektarów użytkowych gruntów rolnych.

Jeżeli zaś chodzi o ustawowy termin wpłacania składek w przyszłym roku to rolnicy, domownicy oraz współmałżonkowie muszą zająć się wpłatą do 31 stycznia. Natomiast dla pomocników rolnika przyjmuje się termin do 15 dnia każdego przyszłego miesiąca.